HomeObszary Specjalizacji - Tłumacz Niemieckiego - Aneta Cichoń

Obszary
Specjalizacji

Wykonujemy tłumaczenia z wielu dziedzin specjalistycznych:
Prawo
Umowy (umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę, umowa o współpracę, umowa licencyjna, umowa franczyzy, umowa o spadek, ogólne warunki handlowe, faktura, wniosek, dowód dostawy, warunki dostawy, nakaz karny, akt oskarżenia, postanowienie, dokumenty prawne, zaświadczenia, zgłoszenie patentowe, specyfikacja patentowa, zastrzeżenia patentowe, patent, opis patentu, ekspertyza itp.
Biznes
Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej, teksty reklamowe, teksty PR, strony internetowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość, dokumenty księgowe, rachunki zysków i strat, bilanse, sprawozdania roczne, zaświadczenia podatkowe, zaświadczenia o dochodach, dokumenty zakupu i sprzedaży, umowa kupna-sprzedaży, pełnomocnictwo, wyciąg z rejestru handlowego, dokumenty kredytowe, zaświadczenie o niekaralności.

Technika
Oprogramowanie technologiczne, podręcznik oprogramowania, sprzęt komputerowy, instrukcje, instrukcje obsługi, podręcznik, strona internetowa, dokumentacja techniczna, elektrotechnika, elektronika, technologia pomiarowa, technologia pomp, automatyka, budowa maszyn, program obróbki, maszyna, samochód, technologia motoryzacyjna, technologia medyczna, zapewnienie jakości itp.
Medycyna
Dokumenty pacjenta, pismo lekarskie, opinia lekarska, raport z badania, pisemne wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala, dokumenty ubezpieczeniowe, legitymacja inwalidzka, dokumenty z kasy emerytalnej, opinia biegłego, raport służb medycznych, opinia psychiatryczna, opinia psychoterapeutyczna, pismo okólne, decyzja, książeczka z informacjami o przeprowadzonych badaniach RTG, wniosek emerytalny.

Tłumaczenia specjalistyczne
z szerokiego zakresu dziedzin

Również z dziedzin takich jak:
sztuka, literatura, nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, matematyka), dokumentacja, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, świadectwa doktoranckie, prywatna korespondencja i wiele innych.

Możesz u nasz uzyskać następujące tłumaczenia na język niemiecki:

UMOWY: Umowa budowlana, ogłoszenie osoby poszukującej pracy, odpowiedź na list motywacyjny, świadectwo pracy, wypowiedzenie, życiorys CV, list motywacyjny, umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa o współpracy, finanse/księgowość,

OFERTY: oferta dotycząca świadczonych usług, oferta sprzedaży, oświadczenia, wnioski, zgłoszenia, podziękowania, zaproszenia, oferty, umowy, umowy eksportowo-importowe, umowy o świadczenie usług, notariuszy, banków, transportu, pełnomocnictwa, odmowy,

WNIOSKI i ZAPYTANIA takie jak:
-Wniosek do przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji;
-Wniosek do przedsiębiorstwa z Krajowego Rejestru Sądowego;
-Wniosek o przekształcenie spółki komandytowej:
-Wniosek o zmianę formy prawnej;
-Wniosek o zmianę danych firmy;
-Aplikacja do konwersji danych;

-Wniosek o konwersję danych / FIRMA ZAGRANICZNA
-Wniosek o zmianę danych firmy w rejestrze przedsiębiorców;
-Wniosek o zmianę danych spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Europejskiego Zrzeszenia Interesów Gospodarczych;
-Wniosek o zmianę danych firmy w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA;
-Wniosek o zmianę danych firmy wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznej opieki zdrowotnej;
-Wniosek o zmianę wpisu do rejestru sądowego, rocznego sprawozdania finansowego i innych;
-Wniosek o zmianę wpisu do rejestru sądowego, zaległości podatkowych, celnych, dla ZUS;

-Wniosek o zmianę wpisu w KRS;
-Wniosek o zmianę wpisu do rejestru sądowego postępowania restrukturyzacyjnego;

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON i numer identyfikacyjny NIP.